ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΟΙ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021,  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ  26-10-2020  ΕΩΣ   29-10-2020