ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 – ΕΝΑΡΞΗ 01.01.2023

Καλούμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (αφορά μόνο φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι.) μέσω του προγράμματος: “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πιθανή ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2023να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 01/11/2022 έως και 18/11/2022

Αιτήσεις μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στο Γ.Π.Α. ή στην γραμματεία του τμήματος).

https://praktiki-espa.uowm.gr/index.php/component/content/article/2926-gg-012023-.html

Με εκτίμηση,

Ερμιόνη Λαζαρίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 

Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

Δ/ΝΣΗ: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ. 50200 | Τηλ. 2461068050

Email praktikiptolemaida@uowm.gr URL https://praktiki-espa.uowm.gr/  | URL  http://atlas.grnet.gr/