Εργαστήριο Κοινοτικής Μαιευτικής Φροντίδας

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες της μαιευτικής φροντίδας στην κοινότητα, να μπορούν να εφαρμόσουν μαιευτική φροντίδα στην κοινότητα και να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία στην κοινότητα, καθώς επίσης να αντιλαμβάνονται τις ειδικές ανάγκες των γυναικών της κοινότητας που χρειάζονται μαιευτική φροντίδα. Τέλος να είναι ικανοί να σχεδιάζουν προγράμματα μαιευτικής υγείας και να παρεμβαίνουν κατά περίπτωση.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει την εφαρμογή τρόπων και μεθόδων προγραμμάτων για την έγκαιρη ενημέρωση και έλεγχο γυναικών σε θέματα αγωγής υγείας στην κοινότητα, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη μητρότητα. Οι φοιτητές θα δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις του ΙΚΑ, του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, σε ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές, σε παιδικούς σταθμούς και σε γραφεία οικογενειακού προγραμματισμού.

Εκστρατείες ενημέρωσης, Αγωγή Υγείας στα σχολεία στα πλαίσια των εργαστηρίων Κοινοτικής Μαιευτικής Φροντίδας στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου. Η αγωγή υγείας στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια περιλαμβάνει κανόνες ατομικής υγιεινής, το αναπαραγωγικό σύστημα και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Συμμετέχουν οι φοιτητές και σε διάφορα άλλα προληπτικά προγράμματα του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου όπως στην προληπτική οδοντιατρική και στους εμβολιασμούς.