Χαιρετισμός

Με στόχο τη διασύνδεση του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με τους  αποφοίτους που προήλθαν από την απαρχή του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών  ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος το 2022. Πρωταρχικός στόχος του τμήματος παραμένει η διδασκαλία σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και η διασύνδεση όλων των αποφοίτων μας  που δραστηριοποιούνται και διακρίθηκαν σε τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας.

Το Τμήμα θεωρεί τους αποφοίτους αυτούς ως κύριους πρεσβευτές του στην κοινωνία και επιθυμεί την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου όπου παλιοί και νέοι απόφοιτοί επικοινωνούν μεταξύ τους, ενημερώνονται και ενημερώνουν το Τμήμα για την επαγγελματική τους εξέλιξή τους μετά την αποφοίτηση.

Απώτερος σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ενίσχυση της  ταυτότητας και ενότητας των αποφοίτων του Τμήματος, η ανάπτυξη δικτύων με εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς  φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η δημιουργία μιας δυναμικής “κοινότητας” μεταξύ φοιτητών και αποφοίτων.

Απευθυνόμενοι σε όλους τους αποφοίτους του προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος, το Τμήμα σας προσκαλεί να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων του συλλόγου αποφοίτων συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας https://alumni.uowm.gr/.

O Σύλλογος θα συμβάλλει, με τη δράση του, στη πραγματοποίηση του οράματός μας που δεν είναι άλλο από τη σύνδεση των απανταχού αποφοίτων μεταξύ τους, με το Πανεπιστήμιο και με την κοινωνία στην οποία ζουν και εργάζονται.