Χρήσιμα Έντυπα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ UNIVERSIS-TEACHERS


Αίτηση για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Εντεταλμένων διδασκόντων


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ


ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ


Έντυπο Υποβολής Παραπόνων


OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ_ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ


ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Περίγραμμα Μικροδιδασκαλίας


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ή ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΔΜ