Επαγγελματικά δικαιώματα Μαίων/Μαιευτών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής απασχολούνται στους παρακάτω τομείς εργασίας:

  1. Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά-Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, και άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.
  2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα: Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά Τμήματα (Αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά Ιατρεία, τμήματα λεχώνων, φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού ελέγχου, μονάδας εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών), Γυναικολογικά τμήματα, Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, τμήματα Μαιευτικής – Γυναικολογικής στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών οργάνων.
  3. Στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της σχετικής με την ειδικότητά τους διοικητικής ιεραρχίας.
  4. Να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2ετία ασκήσει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τα αντικείμενα της εκπαίδευσης τους, σε Νοσοκομεία ή άλλους φορείς υγείας, αναγνωρισμένους για το σκοπό αυτό, και κατόπιν σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας.