Εργαστήριο Νοσηλευτικής Φροντίδας Νεογνού

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις γνώσεις να εφαρμόζουν την ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα σε πρόωρα νεογνά και νεογνά με προβλήματα.

Περίγραμμα Εργαστήριου

• Πρώτη εκτίμηση νεογνού.
• Κατάταξη των νεογνών. Κριτήρια εισαγωγής στα διάφορα επίπεδα νοσηλείας στη Μ.Ε.Ν.Ν.
• Φροντίδα και διατροφή νεογνού (παρεντερική σίτιση, ενδοφλέβια σίτιση, τοποθέτηση ρινογαστρικού και στοματογαστρικού καθετήρα).
• Θερμορύθμιση. Υποθερμία – Υπερθερμία.
• Χορήγηση φαρμάκων. Χορήγηση ενδομυϊκών και υποδορίων ενέσεων. Ενέσιμα διαλύματα.
• Ανάνηψη νεογνού (τεχνική).
• Νοσηλευτική φροντίδα νεογνών με αναπνευστική δυσχέρεια (οξυγονοθεραπεία), υπερχολερυθριναιμία, υπεργλυκαιμία-υπογλυκαιμία, χαμηλό βάρος γέννησης (λιποβαρή), καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης, λοιμώξεις και με προβλήματα εθισμού σε ουσίες, μαιευτικές κακώσεις και συγγενείς διαμαρτίες.
• Στήριξη, προσέγγιση και ανάπτυξη δεσμού γονέων με τα νεογνά τους στην Μ.Ε.Ν.Ν.
• Πρόληψη ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην Μ. Ε. Ν. Ν.
• Διακομιδή νεογνών.
• Επανέλεγχος νεογνών υψηλού κινδύνου.
• Προετοιμασία για παρακεντήσεις, καθετηριασμούς και μικροεπεμβάσεις.
• Λειτουργία, χρήση και συντήρηση μηχανημάτων υποστήριξης.
• Τεχνική της ανάνηψης – διασωλήνωσης.
• Φροντίδα φυσιολογικού νεογνού.
• Συμβουλευτική γονέων για τη φροντίδα των νεογνών.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει άσκηση των σπουδαστών 5 ώρες εβδομαδιαία στην εφαρμογή της φροντίδας των νεογνών, απ’ τις οποίες οι δύο (2) ώρες εβδομαδιαία θα γίνονται σε Μ.Ε.Ν.Ν.