Ενημέρωση της Αγωγής Υγείας στα Σχολεία

Εκστρατείες ενημέρωσης, Αγωγή Υγείας στα σχολεία, στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου. Η αγωγή υγείας στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια περιλαμβάνει κανόνες ατομικής υγιεινής, το αναπαραγωγικό σύστημα και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Συμμετέχουν οι φοιτητές και σε διάφορα άλλα προληπτικά προγράμματα του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου όπως στην προληπτική οδοντιατρική και στους εμβολιασμούς.