Εργαστήριο Ανατομικής

Η ανατομία αποτελεί τη βάση της ιατρικής, μαιευτικής καθώς και νοσηλευτικής. Στο μάθημα της ανατομίας μελετούμε την μορφολογία και κατασκευή του ανθρώπινου σώματος μαζί με όλα εκείνα τα δομικά στοιχεία τα οποία είτε είναι ορατά μακροσκοπικά είτε μικροσκοπικά. Όσο αφορά τον τρόπο διδασκαλίας χρησιμοποιούνται βασικές μέθοδοι με κύρια σημεία την παρατήρηση και τη δημιουργία οπτικών παραστάσεων παρά την απλή αποστήθιση.

Η σπουδή της ανατομίας στηρίζεται περισσότερο σε μελέτη πλαστικών προπλασμάτων σε συνδυασμό με εξειδικευμένα διδακτικά βοηθήματα (πχ. Προσομοιωτής λειτουργιών). Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη μορφή, κατασκευή, σύνθεση και σχέση των οργάνων που αποτελούν τον οργανισμό σε συνδυασμό με λειτουργική περιγραφή καθώς και κλινικές αναφορές.

Η ύλη του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω

• Κύτταρο, ιστοί, αίμα, δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, δέρμα
• Ερειστικό σύστημα
• Μυϊκό σύστημα
• Αναπνευστικό σύστημα
• Κυκλοφορικό σύστημα
• Πεπτικό σύστημα
• Ουροποιητικό σύστημα
• Γεννητικό σύστημα
• Νευρικό σύστημα, αισθητήρια όργανα
• Ενδοκρινείς αδένες