Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας Τοκετού


Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα και τις δεξιότητες να παρέχουν μαιευτική φροντίδα σε επιτόκους, σε λεχώνες και σε νεογνά, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα φυσιολογικό ή επεμβατικό τοκετό. Επίσης να είναι σε θέση να διαγνώσουν έγκαιρα και σε συνεργασία με τον μαιευτήρα να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες παθολογικές καταστάσεις.

 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ
• Ανατομία της γυναικείας πυέλου και του εμβρυακού κρανίου.
• Φυσιολογία του τοκετού (έναρξη, πρόοδος, στάδια του τοκετού, προσαρμογή του μητρικού και του εμβρυϊκού οργανισμού στις ανάγκες του τοκετού).
• Μηχανισμός του τοκετού.
• Αντίληψη του πόνου του τοκετού. Φαρμακευτικές και εναλλακτικές μέθοδοι ανακούφισης του πόνου.
• Μαιευτική φροντίδα – Έλεγχος της κατάστασης του εμβρύου με ηλεκτρονική παρακολούθηση.
• Κλινική αξιολόγηση της προόδου του τοκετού. Διάγραμμα τοκετού, διατροφή, θέσεις και στάσεις, περιβάλλον, επικοινωνία.

ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
• Οπίσθια θέση της ινιακής προβολής, εγκάρσια θέση.
• Μαιευτική φροντίδα στις ανώμαλες θέσεις της ινιακής προβολής.

ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
• Προσωπική προβολή, Μετωπική προβολή, Ισχιακή προβολή, εγκάρσιο σχήμα. (αίτια, διάγνωση, μηχανισμός του τοκετού, επιπλοκές).
• Μαιευτική φροντίδα σε ανώμαλες προβολές.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ
• Αίτια, διάγνωση, μαιευτική φροντίδα..

ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ (κεφαλοπυελική)
• Αίτια, διάγνωση, μαιευτική φροντίδα, ιατρική παρέμβαση.

ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΩΝ
• Αίτια, διάγνωση, μαιευτική φροντίδα, ιατρική παρέμβαση.

ΠΟΛΥΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ
• Διάγνωση, επιπτώσεις της πολύδυμης κύησης στην έγκυο στα έμβρυα και τον τοκετό.
• Μαιευτική φροντίδα.Επιπλοκές της πολύδυμης κύησης.