Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)

Μετά την εγγραφή του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί για την έκδοση της φοιτητικής του ταυτότητας. Η φοιτητική Ταυτότητα έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).

Η φοιτητική ταυτότητα αναγράφει την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Με την επίδειξη της κάρτας αυτής και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το δικαίωμα του φοιτητικού εισιτηρίου ο φοιτητής έχει έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Αστικά και Υπεραστικά Λεωφορεία, πλοία, τρένα) σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής του δικαιώματος του φοιτητικού εισιτηρίου είναι 6 έτη.

Η αίτηση για την έκδοση του πάσου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικά διαμορφωμένου πληροφοριακού συστήματος στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.

Για την είσοδο στο σύστημα επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας http://academicid.minedu.gov.gr. Σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες που βρίσκονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Οι δικαιούχοι φοιτητές οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 1 του Φ.Ε.Κ. 2234/04-10-2011, μπορούν να έχουν πρόσβαση με τους ίδιους κωδικούς της ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματός τους και του Προγράμματος Διανομής Συγγραμμάτων «Eudoxus».