Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Μαιευτικής

Πτολεμαΐδα, ΤΚ 50200
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ
Τηλ. 2461068050

E-mail mw@uowm.gr