Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Μαιευτικής

Πτολεμαΐδα, ΤΚ 50200
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ
Τηλ. 2461068050, FAX 2463080899

E-mail mw@uowm.gr