Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος


Κυρίες και Κύριοι

Το Τμήμα Μαιευτικής με έδρα την Πτολεμαΐδα ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο 2009, βάσει του Π.Δ. 23/2009, ως το μοναδικό τμήμα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Με το νόμο 4610/2019 το τμήμα εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020 ξεκινά τη λειτουργία του και το νέο Τμήμα Εργοθεραπείας.
Τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας των αυξανόμενων επαγγελματικών απαιτήσεων, ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, κατέστη αναγκαία η ένταξη των σπουδών ορισμένων κλασικών επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων και η Μαιευτική, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και των γνώσεων, καθώς και την βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των φοιτητών.

Εξάλλου όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2020 να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την ΟΔΗΓΙΑ EU-RL 2013/55EU, βάσει της οποίας οι τίτλοι σπουδών του επαγγέλματος της Μαιευτικής πρέπει να παρέχονται από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που καθιέρωσε τις σπουδές της Μαιευτικής σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην Τ.Ε.Ι.) και από το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 με το Ν. 4610 τα τμήματα Μαιευτικής, με την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο, αποκτούν πλέον την ακαδημαϊκή τους ολοκλήρωση.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος Μαιευτικής είναι το σύγχρονο διδακτικό πρόγραμμα, η στενή αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης, η άμεση δικτύωση και συνεργασία με εξωτερικά επαγγελματικά κέντρα και οργανισμούς, η εντατική εποπτεία των σπουδών και η παρακολούθηση της επαγγελματικής καριέρας των αποφοίτων μας.

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει πλήρως την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των πτυχιούχων σε θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας. Επίσης, το Τμήμα έχει ως αποστολή αφενός μεν τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, αφετέρου δε να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Μαιευτικής, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Τέλος, οι Μαίες/Μαιευτές ως επαγγελματικός κλάδος είναι αριθμητικά πολύ μικρός, συγκρινόμενος με τις υπόλοιπες ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες. Ανάλογα μικρός είναι και ο αριθμός των φοιτούντων στα Πανεπιστήμια της χώρας. Ωστόσο, οι Μαίες/Μαιευτές έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να παρέχουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στον τομέα του οικογενειακού προγραμματισμού, της ψυχοπροφυλακτικής και της πραγματοποίησης φυσιολογικών τοκετών, τελείως αυτόνομα και ανεξάρτητα, χωρίς την παρουσία Μαιευτήρα – Γυναικολόγου και χωρίς τις ιατρικές του υποδείξεις ή οδηγίες.

Μαίες/Μαιευτές είναι περιζήτητοι και απαραίτητοι παντού στον πλανήτη. Μετά την αποφοίτησή τους τους περιμένουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, οι οποίες αναλύονται με σαφήνεια στο κεφάλαιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι α) το πτυχίο τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, β) συνδυάζουν απόλυτα τις έννοιες επιστήμονας και επαγγελματίας και διαθέτουν ένα διευρυμένο προφίλ, γ) τους περιμένει ένα ευρύ φάσμα δράσης και σύνθετες προκλήσεις σε όλους τους τομείς της υγείας, και δ) όσοι επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

Μία θερμή οικογενειακή ατμόσφαιρα, ένα ήσυχο περιβάλλον σπουδών, μία έντονη κοινωνικοποίηση, άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και η στενή σύζευξη επιστήμης και πράξης, χαρακτηρίζουν, όπως δηλώνουν οι απόφοιτοί μας, τις σπουδές στο τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η διαμονή σας και οι σπουδές σας στην Πτολεμαΐδα θα σας μείνουν αξέχαστες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως πρόεδρος του Τμήματος σας καλωσορίζω όλους στη φιλόξενη πόλη της Πτολεμαΐδας και σας εύχομαι καλή διαμονή και καλές σπουδές.

Καθηγητής Σεραφείμ Γ. Σαββίδης
Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής