Εργαστήριο Παθολογικής Χειρουργικής Νοσηλευτικής

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της παθολογικής – χειρουργικής νοσηλευτικής, ώστε ναμπορέσουν αργότερα να προσφέρουν την κατάλληλη και προσήκουσα ανά περίπτωση νοσηλευτική φροντίδα, σε ασθενείς που πάσχουν είτε από ειδικές παθολογικές καταστάσεις των διαφόρων συστημάτων του ανθρώπου, είτε έχουν εμφανίσει νεοπλασματικές παθήσεις, έχουν χειρουργηθεί ή πρόκειται να χειρουργηθούν.

Η ύλη του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Εισαγωγή ασθενούς στην κλινική. Τακτοποίηση στο θάλαμο και στην κλίνη.

• Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού. Ατομική φροντίδα ασθενούς.

• Κατάρτιση σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας.

• Παρακολούθηση ιατρικής επίσκεψης.

• Κλινική εξέταση ασθενούς (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση, επίκρουση).

• Λήψη ζωτικών σημείων.

• Προεγχειρητική προετοιμασία αρρώστου.

• Παραλαβή αρρώστου απ’ το χειρουργείο.

• Περιποίηση χειρουργικού, άλλου τραύματος ή εγκαύματος. Πρόληψη μολύνσεων.

• Εκτέλεση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

• Μέτρηση σακχάρου. Χορήγηση ινσουλίνης. Ενυδάτωση και περιποίηση διαβητικού ποδιού.

• Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα. Εφαρμογή ορού

• Χορήγηση φαρμάκων ποικιλοτρόπως.

• Αιμοληψία. Εργαστηριακός έλεγχος. Αέρια αίματος, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

• Χορήγηση οξυγόνου ποικιλοτρόπως. Χρήση μάσκας νεφελοποίησης. Τοποθέτηση ασθενούς σε θέση Fowler, ημι-Fowler.

• Παρεντερική σίτιση.

• Εφαρμογή καθετήρα ουροδόχου κύστης.

• Εφαρμογή ρινογαστρικού καθετήρα. Στερέωση και περιποίηση

• Μετάγγιση αίματος.

• Προετοιμασία ασθενούς για διαγνωστικές εξετάσεις (γαστροσκόπηση, σπιρομέτρηση).