Εργαστήριο Προετοιμασίας Γονέων – Φυσιολογικός Τοκετός

Το μάθημα Προετοιμασία Γονέων – Φυσιολογικός Τοκετός διδάσκεται στο έβδομο εξάμηνο, τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να προετοιμάζουν τα ζευγάρια έτσι ώστε να είναι πιο ομαλό το μεταβατικό στάδιο στη μητρότητα και πατρότητα αντίστοιχα, υπερασπίζοντας τους νέους τους ρόλους. Οι φοιτητές εξασκούνται πάνω σε διάφορες τεχνικές μεθόδους που αφορούν το επικοινωνιακό, ψυχολογικό και επιστημονικό κομμάτι καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με στόχο τη διεκπεραίωση του φυσιολογικού τοκετού, την υποδοχή της νέας ύπαρξης και την αντιμετώπιση της λοχειακής περιόδου. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες του και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε όλη τη διάρκεια της μελλοντικής τους καριέρας έτσι ώστε όλο αυτό το ταξίδι προς τη γονεϊκότητα να αποτελεί μία όμορφη και ξεχωριστή εμπειρία στα νέα ζευγάρια.

Περίγραμμα Εργαστήριου

Εισαγωγή. Ιστορική αναδρομή. Διεθνής εμπειρία.
Η αναγκαιότητα της προετοιμασίας γονέων.
Ο ρόλος της φαινομενολογίας στην προετοιμασία γονέων.
Οργάνωση και λειτουργία τμήματος προετοιμασίας γονέων.
Ομάδες ζευγαριών πριν την εγκυμοσύνη.
Ομάδες ζευγαριών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ομάδες προετοιμασίας μητέρων χωρίς σύντροφο.
Μικτές ομάδες ζευγαριών στην διάρκεια της εγκυμοσύνης και ζευγαριών μετά την εγκυμοσύνη με το νεογέννητο.
Ομάδες γονέων μετά τον τοκετό (λοχεία).
Περιεχόμενο της προετοιμασίας γονέων (πληροφορίες για την κύηση και τον τοκετό, διατροφή και υγιεινή, ερωτική σχέση γονέων, επικοινωνία των μελών της οικογένειας, οργάνωση της οικογένειας για την υποδοχή του νεογέννητου, λοχεία, θηλασμός, απώλεια εμβρύου – θάνατος-πένθος).
Πρώτη προσωπική συνάντηση (γνωριμία, κοινωνικό ιστορικό, ατομικό ιστορικό, οικογενειακό μαιευτικό ιστορικό, παρούσα κύηση, αίτηση, προσδοκίες, ένταξη σε ομάδα).
1η Συνεδρία 12η -13η εβδομάδα: Γνωριμία, καλωσόρισμα του εμβρύου, συναισθήματα.
2η Συνεδρία 13η-14η εβδομάδα: Διατροφή, σωματικές και συναισθηματικές μεταβολές, γνωριμία και επαφή με το σώμα – ασκήσεις.
3η Συνεδρία 18η -20η εβδομάδα: Η λειτουργία της μήτρας και η απομυθοποίηση της, η εξάλειψη του τραχήλου και η σημασία του,επικοινωνία με το έμβρυο, βιωματικές ασκήσεις.
4η Συνεδρία 20η-22η εβδομάδα: Συστολές τοκετού – συναισθήματα,αναπνοές, αναπνοή τοκετού.
5η Συνεδρία 22η-24η εβδομάδα: Ο ρόλος του συντρόφου πατέρα.
6η Συνεδρία 24η-26η εβδομάδα: Η σημασία της κίνησης στον τοκετό, στάσεις και θέσεις τοκετού, η αξία της προσωπικής επιλογής της γυναίκας.
7η Συνεδρία 26 η-28η εβδομάδα: Η έναρξη τοκετού και η αποδοχή του από τη μητέρα, τρόποι έναρξης τοκετού, η κορύφωση της αλλαγής, διαστολή τραχήλου, συναισθήματα.
8η Συνεδρία 28η-30η εβδομάδα: Εμφάνιση του εμβρύου (εξώθηση), συναισθήματα,αλλαγές περίνεου, ασκήσεις, αναπνοές κατά τη διάρκεια των συστολών, επικοινωνία με το έμβρυο.
9η Συνεδρία 30η-32η εβδομάδα: Προετοιμασία περινέου, ασκήσεις, μασάζ, περινεοτομή, υστεροτοκία.
10η Συνεδρία 32η-34η εβδομάδα: Υποδοχή νεογέννητου, επικοινωνία με τους γονείς (οσμή-αφή-βλέμμα-ήχος).
11η Συνεδρία 34η-36η εβδομάδα: Ο θηλασμός και τα συναισθήματα.
12η Συνεδρία 36η-38η εβδομάδα: Προσαρμογή νεογέννητου στην εξωμήτρια ζωή.
Οργάνωση και λειτουργία οικογένειας.
Δύο (2) εβδομάδες μετά τον τοκετό: Οδηγίες φροντίδας νεογνού.
Το νεογέννητο και τα αδέλφια του.
Συναισθηματική λοχεία.
Συναισθηματική νοημοσύνη.