Αμύνταιο 2012

Οι εκστρατείες ενημέρωσης για το AIDS εντάσσονται στα πλαίσια δραστηριοτήτων του τμήματος Μαιευτικής. Οι φοιτητές με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους αναλαμβάνουν όλη την οργάνωση της εκδήλωσης. Ετοιμάζουν ενημερωτικά έντυπα, βίντεο και ενημερώνουν διάφορες κοινωνικές ομάδες. Σκοπός των εκδηλώσεων εκτός από την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του κοινού και την επιστημονική προσέγγιση του θέματος στους φοιτητές είναι να μάθουν οι φοιτητές να διαχειρίζονται, να οργανώνουν, να συμμετέχουν και να συντονίζουν εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος.