Πρόγραμμα περιγεννητικής εκπαίδευσης στην καρδιοτοκογραφία με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας K2-Medical SystemsTM για την προαγωγή του ασφαλούς φυσιολογικού τοκετού

Πρόκειται για πρόγραμμα διαδικτυακής (online) και διαδραστικής (interactive) εκπαίδευσης στην καρδιοτοκογραφία που προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος Μαιευτικής (ΣΤ’ και Ζ΄ εξάμηνο).

Το πρόγραμμα αυτό (αριθμός έργου ΕΛΚΕ: 80828) θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για το έτος 2023.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:
– Fetal Physiology (Φυσιολογία εμβρύου)
– Antenatal CTG (Καρδιοτοκογραφία στη διάρκεια της κύησης)
– Intrapartum CTG (Καρδιοτοκογραφία στη διάρκεια του τοκετού)
– Cord Blood Gas (Λήψη αερίων αίματος από ομφάλιο λώρο)
– Errors and Limitations in Fetal Monitoring (Σφάλματα και περιορισμοί στην καρδιοτοκογραφία)

Επίσης, υπάρχει και προσομοιωτής στην πλατφόρμα εκμάθησης Training simulator και Assessment simulator όπου οι φοιτητές μπορούν να δουν σενάρια συνεχούς καρδιοτοκογραφίας με δια δραστικό τρόπο, όπου η κάθε επιλογή αξιολογείτε/κρίνετε με αυτόματο feedback εάν είναι σωστή ή όχι και για ποιον λόγο.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου:
Δημήτριος Παπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας