Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας

Το «Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας» εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοστατιστικής, Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων, Big Data, Βιομαθηματικών και Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας, Δεοντολογίας Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας και Ηθικής και τέλος, Κλινικής Βιοπληροφορικής.

Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ_138_τ_ΥΟΔΔ_25-02-2022_ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ_ΝΤΡΙΑΣ ΤΜ