Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος Μαιευτικής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

  • Σεραφείμ Σαββίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος
  • Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Προέδρου
  • Παρασκευή Μητλιάγκα, Καθηγήτρια, Μέλος
  • Κων/νος Τσανακτσίδης, Καθηγητής, Μέλος
  • Αρσένης Τσιότσιας, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος