Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (θεωριών και εργαστηρίων) και επιτηρήσεις του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021


Πρόγραμμα επιτηρήσεων της εαρινής εξεταστικής 2021


Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 7/6/2021 έως Τρίτη 29/6/2021


Πρόγραμμα εξεταστικής εργαστηρίων του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 31/5/2021 έως Παρασκευή 4/6/2021


Πρόγραμμα επιτηρήσεων χειμερινού 2021


Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών  του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 1/2/2021 έως Παρασκευή 12/2/2021


Πρόγραμμα εξεταστικής εργαστηρίων και 3 θεωριών  του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 25/1/2021 έως Παρασκευή 29/1/2021


Πρόγραμμα επιτηρήσεων εαρινού 2020


Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2020 του Τμήματος Μαιευτικής


Πρόγραμμα εξεταστικής εργαστηρίων του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 22/6/2020 έως Παρασκευή 26/6/2020


Πρόγραμμα Εξεταστικής Τμήματος Μαιευτικής Σεπτέμβριου 2019 με Επιτηρήσεις