Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (θεωριών και εργαστηρίων) και επιτηρήσεις του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (θεωριών και εργαστηρίων) από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021 (16/7/2021)

 

Πρόγραμμα επιτηρήσεων από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021 (16/7/2021)

 

Αλλαγές στα μαθήματα του κ Βαλασούλη (16/7/2021)

Η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνουν ακριβώς μετά την θεωρία. Όλες οι ομάδες των μαθήματων θα γίνουν την ίδια ώρα και αίθουσα του Zoom (προφορικά). Θα εισέρχονται ταυτόχρονα οι υπεύθυνοι των ομάδων στην αίθουσα και θα εξετάζει τον φοιτητή /τρια ο καθηγητής που ανήκε ο φοιτητής /τρια.

 

Ο τρόπος εξετάσεις δηλώνετε από τον χρωματισμό του μαθήματος

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ZOOM

ECLASS

MOODLE

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για Καθηγητές

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για Φοιτητές