Προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψηφίου/-ας Διδάκτορος

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 29/30-11-2022 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου/-ας διδάκτορος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Αναστασιάδου Σοφία στο εξής γνωστικό πεδίο:

«Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05-12-2022 έως 16-12-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ τα εξής:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται).
 4. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 7. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 8. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος στο mw@uowm.gr και στα τηλέφωνα 2461068050 και 2461068053.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Ακαδ. έτους 2022-2023 για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων, κλπ. και για τους αποφοίτους ΙΕΚ, θα διεξαχθούν στις 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα Μ1 (1ος Όροφος) εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Πτολεμαΐδα).

 

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων είναι το εξής:

 

09:00-11:00 Παθολογία

11:00-13:00 Ανατομία

13:00-15:00 Φυσιολογία

 

Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013):

 Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

 • Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ

Στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με στόχο την επαφή και τη γνωριμία των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα δράσεων Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος.

Στις δράσεις αυτές, ο κόσμος που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το περιβάλλον στο οποίο φιλοξενείται, να δημιουργήσει νέες γνωριμίες με τους ανθρώπους, τους φορείς και τις συλλογικότητες της κάθε περιοχής και να απολαύσει τα ευεργετήματα της επαφής με τη Φύση.

Με βάση τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές και μετά την πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Φλώρινα στις 16 Οκτωβρίου 2022, σχεδιάζουμε να κάνουμε τη συνέχεια με μια ήπια πεζοπορική και ορειβατική διαδρομή πλησίον της πόλης της Καστοριάς την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022 σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, τον Σύλλογο Ορεινών Δραστηριοτήτων Καστοριάς (Σ.Ο.Δ.Κ.)και με την υποστήριξη του Εθελοντικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Τ.Α.Κ.) Καστοριάς.

Η διαδρομή θα είναι μέτριας δυσκολίας και συνολικής διάρκειας περίπου 3 με 4 ωρών μαζί με τις στάσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, θα κάνουμε μια στάση για ενημέρωση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής και θα συνεχίσουμε την πεζοπορία μέχρι την κορυφή της Ψαλίδας από όπου θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα της πόλης της Καστοριάς πίνοντας ένα τσάι. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε κάνοντας άλλη μια στάση στο Πανεπιστήμιο όπου στο φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης θα γευτούμε φασολάδα και άλλα εδέσματα που θα προσφέρει η Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου.

https://career.uowm.gr/perivallontiki-drasi-stin-kastoria-grafio-diasindesis-p-d-m/

Έναρξη αξιολόγησης Διδακτικού έργου Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023-Αφορά τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr»

(αφορά μόνο τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών)