ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε. ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης της Π.Α. όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)

Πληροφορίες: https://praktiki-espa.uowm.gr/  Emailpraktikiptolemaida@uowm.gr

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! Στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Ερμιόνη Λαζαρίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 

Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

Δ/ΝΣΗ: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ. 50200 | Τηλ. 24630.55303

Email praktikiptolemaida@uowm.gr URL https://praktiki-espa.uowm.gr/  | URL  http://atlas.grnet.gr/

 

prosklisi_praktiki_xeimerino_2021-2022

Υποτροφίες για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) ή τρίτου κύκλου (διδακτορικές) από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (θεωριών και εργαστηρίων) και επιτηρήσεις του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (θεωριών και εργαστηρίων) από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021 (16/7/2021)

 

Πρόγραμμα επιτηρήσεων από Δευτέρα 30/8/2021 έως Παρασκευή 24/9/2021 (16/7/2021)

 

Αλλαγές στα μαθήματα του κ Βαλασούλη (16/7/2021)

Η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνουν ακριβώς μετά την θεωρία. Όλες οι ομάδες των μαθήματων θα γίνουν την ίδια ώρα και αίθουσα του Zoom (προφορικά). Θα εισέρχονται ταυτόχρονα οι υπεύθυνοι των ομάδων στην αίθουσα και θα εξετάζει τον φοιτητή /τρια ο καθηγητής που ανήκε ο φοιτητής /τρια.

 

Ο τρόπος εξετάσεις δηλώνετε από τον χρωματισμό του μαθήματος

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ZOOM

ECLASS

MOODLE

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για Καθηγητές

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για Φοιτητές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ανακοίνωση με τίτλο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130618, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους – Αρ. Πρόσκλησης 129/2021 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής

Πρόγραμμα Υποτροφιών 2021-2022 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships

Πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών “2021.22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships” που ανακοινώθηκε από το Scholars at Risk network (SAR) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Andrew W. Mellon.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/02374f7ee6b87ec34d096fb3cbbf13f79313.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προκήρυξη υποτροφιών της Ιταλικής Κυβέρνησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Αναρτήθηκε το έγγραφο της Ιταλικής Κυβέρνησης που αφορά την απονομή υποτροφίας σε ξένους φοιτητές καθώς και σε Ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022. Επισημαίνεται πως η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 13η Ιουλίου 2021 στις 14.00 ώρα Ιταλίας. Η προκήρυξη και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες επίσης στο portal “Study in Italy“.

 

Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://share.uowm.gr/download/94360ed425b9c228ae8c23acd431ffa53eb6.html

 

 

Με εκτίμηση,

 

Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Υποψηφίου Διδάκτορα

Προκήρυξη μιας (1) Θέσης Υποψηφίου Διδάκτορα

 

Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 15/16-6-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη γνωστική περιοχή:

«Αξιολόγηση των παραγόντων ανάπτυξης και διάπλασης των κρανιοπροσωπικών δομών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με περιγεννητικό ιστορικό προωρότητας» (Μαρία Τζητηρίδου)

Προθεσμία υποβολής: 01-07-2021 έως 14-07-2021

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

1.Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

  1. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση mw@uowm.gr τα εξής:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
  3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από ιδρύματα του εξωτερικού.
  4. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
  5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  6. Αποδεικτικά στοιχεία επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας
  7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ. (εφόσον υπάρχουν).
  8. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση), όπως περιγράφεται παρακάτω (επισυνάπτεται)
  9. Αίτηση (επισυνάπτεται)

 

Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει, από κοινού με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Ενδεικτικό Τίτλο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, Θεματική Περιοχή/Περιοχές (“Areas of interest”) και από δύο (2) έως πέντε (5) Λέξεις – Κλειδιά (“Keywords”).

β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.

γ. Σύνοψη των κατά κρατούσα επιστημονική πρακτική, αντιλήψεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (“Literature Review”).

δ. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (“Contribution to Science”).

ε. Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές προτάσεις της διδακτορικής διατριβής (“Research Propositions”).

στ. Μεθοδολογία Έρευνας (“Research Methodology”).

ζ. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών επιμέρους φάσεων/ σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού (“Gantt Chart”).

η. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό / συγγραφικό / διδακτικό) έργο του Επιβλέποντος μέλους (“Relevance”).

θ. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται στην πρόταση (“References”).

 

Από τη Γραμματεία του τμήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση

Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής