ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωση την υπ’ αριθμ. 160442/Ζ1/2020 απόφαση Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ τ.Β’ 5200/24-11-2020) που αφορά στη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ενημερωτική συνάντηση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή

Το Γραφείο του Συνήγορου του φοιτητή του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες  να συμμετάσχουν σε εικονική συνάντηση με θέμα:

«Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου φοιτητή»

τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00, μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/my/uowm.da
Meeting ID: 262 289 2621

Ο Συνήγορος του Φοιτητή
Καθηγητής Κωνσταντίνος Παρίσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δυνατότητα Δήλωσης Μαθημάτων Διδακτικής Επάρκειας έως τις 22-11-2020

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Όσοι φοιτητές έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας στο Τμήμα Μαιευτικής για τη λήψη πτυχίου Π.Ε. μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα Διδακτικής Επάρκειας έως τις 22-11-2020,  ΕΦΟΣΟΝ προηγουμένως αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι αποσύρουν την αίτησή τους για ορκωμοσία.

Σας ενημερώνουμε από τη Γραμματεία του  Τμήματος Μαιευτικής ότι οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  για ακύρωση αίτησης Ορκωμοσίας (για τις 11-12-2020),  θα γίνονται δεκτές έως την Κυριακή  22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Πρόσκληση της ΜΟΔΙΠ προς την φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες των ακαδημαϊκών Τμημάτων να συμμετάσχουν σε webinar με θέμα:
                «Η εξωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου μας»
την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
                  https://zoom.us/my/uowm.modip
Σχετικά αρχεία

Υπενθύμιση δηλώσεων βιβλίων

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.
Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της “Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης” για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ’οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του  Τμήματος  Μαιευτικής ανακοινώνεται  ότι όσοι  φοιτητές/τριες , του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,  πραγματοποιούν τη Πρακτική τους Άσκηση αυτή τη περίοδο, παρακαλούνται να συμπεριλάβουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Β΄1935 & Β΄4899)   στα  δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης,  που έλαβαν από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής , διότι έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (β΄783) και του εγγράφου 117/17-03-2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη,  για την αναστολή της πρακτικής άσκησης και το ΦΕΚ 1935/20-05-2020 αποφάσεις Αριθμ. 59181/Ζ1 και μετά την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Β΄4899)  και τις  πρόσθετες διευκρινίσεις ΑΔΑ: 91ΛΣ46ΜΤΛΗ-Δ65 σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

 Οι φοιτητές/τριες  οφείλουν να  επιστρέψουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Β΄1935 & Β΄4899) στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής μετά το πέρας της Πρακτικής τους Άσκησης, με  συμπληρωμένα τα πεδία με τις αντίστοιχες  ημερομηνίες. Η βεβαίωση πρέπει να υπογραφεί από τον φοιτητή/τρια  και από τον φορέα όπου διεξάγεται η πρακτική  άσκηση.

Για τη βεβαίωση πατήστε ΕΔΩ

Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ (ΣΧΕΤΙΚΟ: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 (Β ’4899)

Για να κατεβάσετε την κοινή υπουργική απόφαση Β΄4899 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ’4899) πατήστε εδώ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται ότι έχουν ανοίξει οι δηλώσεις ΜΟΝΟ για τους  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 09-11-2020 εως 20-11-2020 ώστε να μπορούν να δηλώσουν πλέον και τα μαθήματα διδακτικής επάρκειας  τα οποία είναι τα εξής:

 

1.       ΕΙΣΑΓΩΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

2.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

3.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5.       ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

7.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

8.       ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΣΗ

9.    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΛΙΑΣ (ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ)