Προκήρυξη Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων

Προκήρυξη Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων

 1. Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 12/9-4-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη γνωστική περιοχή:
 • Φροντίδα υγείας – ποιότητα ζωής (Κουράκος Μιχαήλ)
 1. Επίσης  η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 2/19-3-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη γνωστική περιοχή:
 • Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας (Αναστασιάδου Σοφία)
 1. Η προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 11/24-3-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη γνωστική περιοχή:
 • Περιβαλλοντική ρύπανση και κύηση με έμφαση στην εκτίμηση βιοχημικών αιματολογικών παραμέτρων (Ίτζιου Αικατερίνη)
 • Εγκυμοσύνη και διατροφή με έμφαση στην ανάλυση βιοχημικών παραμέτρων οξειδωτικού στρες (Ίτζιου Αικατερίνη)

Προθεσμία υποβολής: 13-04-2021 έως 10-05-2021

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία (επισυνάπτεται)
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.)
 4. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)
 5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 8. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 9. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

«Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαιευτικής ότι η παρουσίαση των Πτυχιακών Εργασιών θα γίνει την περίοδο από Δευτέρα 10-05-2021 έως Παρασκευή 21-05-2021 με τηλεδιάσκεψη, μέσω των links των τεσσάρων (4) ψηφιακών αιθουσών, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέπων/ουσα  καθηγητή/τρια.

Τα links των ψηφιακών αιθουσών είναι τα εξής:

Αίθουσα 1 (mw1): https://zoom.us/my/uowm.mw1

Αίθουσα 2 (mw2): https://zoom.us/my/uowm.mw2

Αίθουσα 3 (mw3): https://zoom.us/my/uowm.mw3 

Αίθουσα 4 (mw4): https://zoom.us/my/uowm.mw4

Η κατάθεση των αιτήσεων παρουσίασης πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές,  θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής,  από 13-04-2021  έως και 23-04-2021

Στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής παραδίδεται από τους φοιτητές/τριες, μετά την παρουσίαση,  μέσω  ταχυδρομείου ή  courier:

 1. Η Πτυχιακή Εργασία σε  έντυπη μορφή  (βιβλίο με θερμοκόλληση ή μορφή σπιράλ), σε  ένα  αντίτυπο
 2. Ένα  (CD) με την Πτυχιακή Εργασία  σε  μορφή pdf (όχι power point)
 3. Μία υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής για τον κάθε συγγραφέα.
 4. Το έντυπο παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας να  είναι  συμπληρωμένο  από τον  επιβλέποντα  καθηγητή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επιβλέπων  καθηγητής πρέπει να αποστείλει στη Γραμματεία, μετά το  πέρας της  εξέτασης, το έντυπο παράδοσης συμπληρωμένοTα μέλη της επιτροπής οφείλουν να στείλουν επιβεβαιωτικά emails στη Γραμματεία του Τμήματος με τη βαθμολογία τους, στα οποία θα αναγράφονται:

 • το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/τριας
 • το θέμα της Πτυχιακής του/της Εργασίας
 • το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα καθηγητή.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 1. Όσοι φοιτητές  θα παρουσιάσουν Πτυχιακή Εργασία από 10-05-2021 έως 21-05-2021, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέπων/ουσα  καθηγητή/τριά  τους και αφού τους γνωστοποιηθεί, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του τμήματος, σε ποια ψηφιακή αίθουσα θα γίνει η παρουσίαση, ΑΠΛΑ εισέρχονται στη ψηφιακή αίθουσα πατώντας το αντίστοιχο LINK.
 2. Μόλις πατήσουν το LINK περιμένουν στην αίθουσα αναμονής μέχρι να τους δεχθεί ο επιβλέπων καθηγητής τους στη συγκεκριμένη ψηφιακή αίθουσα.

Για την αίτηση πατήστε εδώ:  Αίτηση Παρουσίασης Πτυχιακής

    Η αίτηση Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής πριν τη παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

    Η αίτηση αφού συμπληρωθεί από τους φοιτητές πρέπει να σταλεί στον επιβλέποντα καθηγητή  για υπογραφή και στη συνέχεια στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω email:  mw@uowm.gr

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ: Υπεύθυνη  Δήλωση

  

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

   Για το Έντυπο Παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας πατήστε εδώ:  Έντυπο Παράδοσης  Πτυχιακής Εργασίας

  Θα αποσταλεί στους καθηγητές/τριες μέσω email  ένα αρχείο .xlsx,  όπου θα συμπληρώσουν την ημερομηνία, τις ώρες και την αίθουσα παρουσίασης.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

Για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 1441/10-04-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Online σεμινάριο από το ΕSN Western Macedonia

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus Δυτικής Μακεδονίας (Erasmus Student Network Western Macedonia) διοργανώνει το Σάββατο 10 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. online σεμινάριο με τίτλο “The noble art of Social Media”.

Ομιλήτρια θα είναι η Φωτεινή Βαβίτσα, Marketing Director της Auvril Education.

Θέματα της ομιλίας είναι:

➢  Σε ποια και πόσα Κοινωνικά Δίκτυα πρέπει να βρίσκομαι;
➢  Είναι μόνο το LinkedIn;
➢  Πόσες φορές την εβδομάδα να κάνω post;
➢  Ποια είναι τα trends της εποχής;

 

Ενημερωθείτε για την εκδήλωση μέσω του facebook στο: https://fb.me/e/45Q55PO31 και προκειμένου να συμμετάσχετε ακολουθείστε το σύνδεσμο:

Google Meet Link: https://meet.google.com/cbm-rhms-yxz   (Meeting ID: cbm-rhms-yxz)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Ανακοινώνεται ότι με βάση τα παρακάτω σημεία:

 1.    Την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1308/τ.Β’/03-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) όπου αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 12/04/2021

2.     Αβεβαιότητας του χρόνου επανέναρξης των δια ζώσεων πρακτικών ασκήσεων στα δημόσια νοσοκομεία/ιδιωτικές κλινικές

3.    Mη δυνατότητας διασφάλισης στην παρούσα φάση του συνόλου των θέσεων πρακτικής λόγω κατάληψης αυτών από φοιτητές/φοιτήτριες προηγούμενων εξαμήνων όλων των τμημάτων Μαιευτικής της χώρας στα δημόσια νοσοκομεία/ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα

 

η επιτροπή αξιολόγησης πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ, όπως αυτή ορίστηκε με το 09/07.09.2018 (θέμα 2ο) πρακτικό της Συνέλευσης του Μαιευτικής (*) του π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και επικαιροποιήθηκε,  και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Μαιευτικής του π. ΤΕΙ ΔΜ κος Σαββίδης Σεραφείμ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5691/13-06-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  θα προχωρήσει σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αιτήσεων φοιτητών/φοιτητριών έπειτα από αξιολόγηση με κριτήρια (Οικονομικά 40%, Aκαδημαϊκά 40%, Κοινωνικά 20%), όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν βάσει του υπ’ αριθμού 09/07.09.2018 (θέμα 2ο) πρακτικού της συνέλευσης του Τμήματος. Τα αποτελέσματα θα αφορούν φοιτητές/φοιτήτριες  που με βάση τις αιτήσεις τους εγκρίνονται με σκοπό την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (MIS 5033196) μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ( βλ. προγενέστερη ανακοίνωση https://praktiki-espa.uowm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2733-2021-03-01-11-39-55.html) .

 

Η ανακοίνωση δεν θα αφορά αντιστοίχιση φοιτητών/φοιτητριών σε θέσεις πρακτικής σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, λόγω του ότι δεν είναι γνωστή έως σήμερα η επάρκεια του συνόλου των θέσεων αυτών, ούτε όμως και η έναρξη της δια ζώσης πρακτικής άσκησης στους αντίστοιχους φορείς.

 

*Το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει μετονομασθεί σε: Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , σύμφωνα με το Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 (Πρώην ΤΕΙ* Δυτ. Μακεδονίας)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200, Πτολεμαιδα

Τηλ. 24630 55303

Προκήρυξη Υποτροφιών HELMEPA

Για ενημέρωση όλων των φοιτητών το έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) που αφορά σε τρεις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master’s για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Προκήρυξη υποτροφιών HELMEPA

Πρόγραμμα Υποτροφιών DUO KOREA 2021

Για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 38590/Ζ1/05-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών DUOKorea 2021.

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://share.uowm.gr/download/415390a47868b38f6fc0f4514ba458b5ac96.html.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

Για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 1308/03-04-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.