ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΔΜ ΜΕ ΤΟ PROJECT INNOVATIVE SKILLS FOR NURSES

Το project Innovative Skills for Nurses έχει στόχο να αναπτύξει καινοτόμα προγράμματα σπουδών νοσηλευτικής με επίκεντρο τους φοιτητές, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μαθησιακές τους ανάγκες.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Η ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών που θα εφαρμοστεί σε όλα τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για την εκπαίδευση των Specialist Nurse (SN) και των Advanced Practice Nurse (APN) στα γνωστικά αντικείμενα της αναισθησιολογίας, της μονάδας εντατικής θεραπείας ενηλίκων και της μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών.
  2. Στο project συμμετέχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία και Λιθουανία) με σκοπό την δημιουργία ενός πανευρωπαϊκά αποδεκτού προγράμματος σπουδών. Υπεύθυνος της ελληνικής πλευράς είναι ο καθηγητής νεογνολογίας Τσακαλίδης Χρήστος, της Β΄ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  3. Η παροχή σε εκπαιδευτές, καθηγητές και σπουδαστές νοσηλευτικής και μαιευτικής καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων και μεθόδων διδασκαλίας, εικονικών σεναρίων και διαγνωστικών προβλημάτων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται για συμμετοχή νοσηλευτών/μαιευτών, οι οποίοι είτε μόλις αποφοίτησαν και θέλουν να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, είτε εργάζονται ήδη και θέλουν να εμπλουτίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει πλήρη θεωρητική κατάρτιση, αλλά κυρίως πρακτική εξάσκηση στους νοσηλευτές, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις εργασιακές απαιτήσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://innoskillsnurses.umfst.ro/index.php

Φυλλάδιο στα Ελληνικά

 

Με εκτίμηση

Μαρία Τζητηρίδου-Χατζοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Μαιευτικής

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας