Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μητρικός Θηλασμός και Γονεϊκότητα» (ΕΚΠΑ)

Το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μητρικός Θηλασμός και Γονεϊκότητα».
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων γύρω από το πολυδιάστατο θέμα του Μητρικού Θηλασμού και της Γονεϊκότητας, που είναι απόλυτα συνυφασμένα με την Παιδιατρική – Νεογνολογική ειδικότητα, και η εισαγωγή στη σύγχρονη έρευνα που αφορά τον Μητρικό Θηλασμό.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Προγράμματος: Γραμματεία Π.Μ.Σ. κα Γιούλα Μαχειμάρη Τηλ.: 6948503428 e-mail: mscbrfparentekpa@gmail.com
Παράταση υποβολής αιτήσεων “έως την Κυριακή 01/09/2024
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: https://breastfeeding-parenting.gr/