Εργαστήριο Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να είναι ικανοί οι φοιτητές να παρέχουν σωστή νοσηλευτική φροντίδα πριν κατά και μετά το χειρουργείο σε ασθενείς γυναικολογικών και μαιευτικών επεμβάσεων.

Περίγραμμα Εργαστήριου

• Εφαρμογές της άσηπτου τεχνικής σε όλες τις φάσεις των επεμβάσεων (γυναικολογικές και μαιευτικές).
• Περιεγχειρητικές νοσηλευτικές δεξιότητες. (εργαλεία, set, είδη ραμμάτων σε γυναικολογικές – μαιευτικές επεμβάσεις).
• Εφαρμογές, δεξιότητες στη μετεγχειρητική παρακολούθηση. (οροί, νοσηλεία, ζωτικά σημεία, φάρμακα, κάρτες, ανάνηψη χειρουργείου).
• Παραλαβή και χαρακτηρισμός παρασκευασμάτων. (κλινική εφαρμογή – καθήκοντα)
• Συμμετοχή στη χειρουργική ομάδα σε γυναικολογικές επεμβάσεις και σε καισαρική τομή (κλινική εφαρμογή).
• Προετοιμασία άσηπτου χειρουργικής αίθουσας. (εργαλεία, εξοπλισμοί χειρουργικής αίθουσας και μηχανημάτων – κλινική εφαρμογή).
• Κλινική εφαρμογή σε μηχανήματα, καρτέλες, φάρμακα, αναισθησιολογία.