Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Μαιευτικής

Προϊστάμενος Γραμματείας: Στογιάννης Ζήσης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας: Τσιμπραηλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2461068050

Fax: 2463080899

E-mail: mw@uowm.gr

ΔιεύθυνσηΠεριοχή Κεπτσέ, Πτολεμαΐδα,

ΤΚ 50200