Γραμματεία Τμήματος Μαιευτικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Μαιευτικής

Προϊστάμενη Γραμματείας: Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

abachtsevani@uowm.gr

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2461068053

Στελέχωση Γραμματείας: Τσιμπραηλίδου Παναγιώτα

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 2461068050

 

E-mail: mw@uowm.gr

ΔιεύθυνσηΠεριοχή Κεπτσέ, Πτολεμαΐδα,

ΤΚ 50200