Πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης: ‘Τοκετός στο νερό (waterbirthing)’

Πρόκειται για πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης που παρέχεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποκλειστικά σε Μαίες/Μαιευτές.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2 κύκλοι του προγράμματος με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες/αποφοιτήσαντες (1ος κύκλος: Απρίλιος-Ιούνιος 2022, 2ος κύκλος: Ιανουάριος-Μάρτιος 2023).

Το πρόγραμμα τοκετός στο νερό έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδικευμένη επιμόρφωση στην Μαιευτική.

Ειδικά τώρα με την θέσπιση λειτουργίας των Κέντρων Φυσικού Τοκετού, ο τοκετός στο νερό θα αποτελέσει το κύριο κλινικό εργαλείο για την προαγωγή του φυσιολογικού τοκετού.

Η ανταπόκριση των Μαιών είναι ιδιαίτερα μεγάλη από όσο φαίνεται με την λίστα αναμονής που έχει ήδη δημιουργηθεί για τον 3ο κύκλο (έναρξη: Νοέμβριος 2023).

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση εγγραφής:
https://kedivim.uowm.gr/course/toketos-sto-nero/

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δημήτριος Παπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας