ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Σε συνέχεια του με αριθμ 29199/25-5-2022 εγγράφου μας αναφορικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς» (άρθρο 1, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021, ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/29-10-2021, ΑΔΑ Πρόσκλησης: 9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ)  σας αποστέλλουμε συνημμένα υπενθυμιστική επιστολή ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το υπ’ αριθμ. 37227/30-9-2022 έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ.

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Παράταση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 5129/01-10-2022 που αφορά στην παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/0713f2d5c83cbf03c933ceb945be942e4a98.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις 100 Υποτροφίες Στέγης της ΜΥΦΕΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ενημερώνουμε τις προπτυχιακές φοιτήτριες και τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ότι ανακοινώθηκε πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων (με αριθ.: 457/28-09-2022) από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ για την Πρόσκληση 201/2021, η οποία αφορούσε τις αιτήσεις για τις 100 Υποτροφίες Στέγης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για τα αποτελέσματα: https://rc.uowm.gr/?p=75564

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Γενικές Οδηγίες

Οι δηλώσεις μαθημάτων για χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 γίνονται από την Παρασκευή 30/09/2022 έως και την Παρασκευή 14/09/2022.

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, είτε αυτά είναι υποχρεωτικά είτε υποχρεωτικά επιλογής είτε προαιρετικά. Τα δηλωθέντα μαθήματα είναι τα μόνα μαθήματα στα οποία δικαιούνται να εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που δήλωσαν και δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου, και αν συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος, δεν θα καταχωρηθεί η βαθμολογία του.

Η δήλωση θεωρείται έγκυρη μόνο όταν οριστικοποιείται. ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη δήλωσή σας στο αρχείο σας, για τον ΕΥΔΟΞΟ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς σε άλλο Τμήμα ή στο πρόγραμμα Erasmus ΠΡΕΠΕΙ πρώτα να τα έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής.

 

Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα και τα εργαστήρια καθώς και για τις ομάδες των εργαστηρίων γίνονται στο TEI OnLine https://osrv1.uowm.gr/b1/first.htm

Προσοχή! Αν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα εισόδου στην εφαρμογή TEIOnLine, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής >=(v.1.4.3 – 26/11/2020), γιατί οι προηγούμενες ΔΕΝ λειτουργούν.  https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm

Αν πάλι δεν μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή, θα πηγαίνετε στην “αρχική σελίδα του ΠΔΜ” https://www.uowm.gr/, “πάνω δεξιά”, “Ιδρυματικός Λογαριασμός”, για να διαβάσετε τις οδηγίες για το πώς θα ελέγξετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

Οι φοιτητές που δεν χρωστούν μαθήματα και ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κάνουν ΚΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το χειμ. εξ. 2022-2023.

 

Οδηγίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Η δήλωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος https://students.uowm.gr/  

Αφού δηλωθεί το εργαστήριο στο students.uowm.gr, στη συνέχεια επιλέγετε την ομάδα των αντίστοιχων εργαστηρίων στο https://eclass.uowm.gr/. Η έναρξη δήλωσης ομάδων εργαστηρίων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

Οδηγίες για τους φοιτητές του Μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που θα πρέπει να δηλωθούν είναι τα κάτωθι:

1)ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

2)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ

3)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4)ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

5)ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

6)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            

7)ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ

 

Μπορείτε να δηλώσετε και όλα τα προαιρετικά (Ξένη γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΟΛΑ τα Μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, Εισαγωγή στην πληροφορική (Θ+Ε) και Ψυχολογία Υγείας).

 

Οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που θα πρέπει να δηλωθούν είναι τα κάτωθι:

  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
  5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ
  6. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
  7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

 

Μπορείτε να δηλώσετε και όλα τα προαιρετικά: Ξένη γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,  Πληροφορική Ι (Θ+Ε) και Ψυχολογία Υγείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Προκήρυξη βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για διακεκριμένες/διακεκριμένους νέες/νέους επιστήμονες έτους 2023

Δημοσιεύτηκε προκήρυξη που αφορά τα «Βραβεία για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
Με τα βραβεία αυτά, το Ίδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην
ελληνική κοινωνία.
Το Ίδρυμα, το έτος 2023, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :
      * Βασικές Επιστήμες: Χημεία
    * Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
    * Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines
    * Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη,
τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail :
Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  31η Οκτωβρίου 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ