Διακριθέντες φοιτητές

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Μαιευτικής να ενημερώσουν τη Γραμματεία μέχρι 27/1/2023 (15:00) για τυχόν διάκριση φοιτητή ή φοιτητικής ομάδας (πανελλαδική, πανευρωπαϊκή, παγκόσμια) για το ημερολογιακό έτος 2022.
ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων και παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022 – 2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο (https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Xeimerinou_2022.pdf) θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων καθώς και την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα είναι διαθέσιμες εκ νέου από σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και την *Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται  μέχρι και την *Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023*.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Δελτίο Τύπου για υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης

Σας διαβιβάζουμε το από 17-01-2023 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

 Η ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://transfer.it.minedu.gov.gr) ξεκινάει από την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι κατηγορίες των φοιτητών, όπως αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία μετεγγραφών/μετακινήσεων της προηγούμενης φάσης (5/10/2022-14/10/2022), εξαιτίας μεταγενέστερης εγγραφής τους στα Τμήματα επιτυχίας τους.

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται ότι η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  θα διεξαχθεί από τις 13 έως και 17 Φεβρουαρίου 2023. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων παρουσίασης πτυχιακής εργασίας θα αναρτηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαιευτικής»

Από τη Γραμματεία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΠΕ μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 του Τμήματος Μαιευτικής έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές ΠΕ του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά αίτηση  για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα  Πρακτικής Άσκησης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως και 03.03.2023, στις 23:59

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ