ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 7:30 ΕΩΣ 13:00

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται ότι  σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Κοζάνης, την Κυριακή 28/2, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, από ώρα 08:00 έως 13:00, στην περιοχή του κεντρικού campus του Πανεπιστημίου στα Κοίλα.

Ο κεντρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Data Center του Πανεπιστημίου στα Κοίλα, πρόκειται να τεθούν προληπτικά εκτός λειτουργίας από τις 7:30 π.μ. περίπου και θα επανέλθουν όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Συνεπώς δεν θα είναι εφικτό  οι φοιτητές/τριες  να δηλώσουν τα μαθήματα  του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 τις ως άνω ώρες .

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ ως και 31.03.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ..

Για να διαβάσετε την σχετική πρόσκληση δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/02/prosklisi_4_2021_signed-2.pdf

Για διευκρινήσεις που αφορούν την πρόσκληση δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/02/4_2021-διευκρινίσεις.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2385055207 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myfeo@uowm.gr

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

«Ενημέρωση προς τους  Φοιτητές και φοιτήτριες που ξεκίνησαν Π.Α. το  εαρινό εξάμηνο 2019-2020 και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Από τη Γραμματεία του τμήματος ανακοινώνεται ότι:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [I] Φοιτητές και φοιτήτριες με έναρξη Π.Α. το  εαρινό εξάμηνο 2019-2020  που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον το 70% της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα σπουδών συνολικής διάρκειας πρακτικής άσκησης μέχρι 31-12-2020:

Εφαρμογή της παραγράφου 4γ του άρθρου 4 της ΥΑ 59181/Ζ1 της 19-5-20 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β 1935/20-5-2020), για δυνατότητα αναγνώρισής της λαμβάνοντας υπόψη ότι «συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι» που συνοψίζονται στα:

α. εφαρμογή περιοριστικών μέτρων τουλάχιστον μέχρι 1-3-2021 και μη ύπαρξη προοπτικής άρσης των στο άμεσο μέλλον, σε συνδυασμό με αδυναμία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης με μεθόδους εξ αποστάσεως λόγω της φύσεως του αντικειμένου της,

β. ισχύς προϋποθέσεων άρθρου 4 ΥΑ: α) η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31-12-2020 σύμφωνα με τον περιορισμό που τίθεται στην παρ. α του άρθρου 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης και β) δεν μπορεί να μεταφερθεί το υπολειπόμενο διάστημα σε επόμενο εξάμηνο, διότι η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο 8ο εξάμηνο ήτοι στο καταληκτικό έτος σπουδών.

γ. Απόφασης πρακτικού 4/12-02-2021,  θέμα 2ο – Έγκριση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης, βάσει τη απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας με αριθ. 59181/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β΄1935/20-05-2020) και βάσει της υπ΄ αριθ. Γ14/Σ132/09-02-2021 απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας – «Αναγνωρίζεται η  πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποίησαν το 70% του χρόνου της εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης και εκτέλεσαν αυτόνομα 40 τοκετούς ή εκτέλεσαν αυτόνομα 30 τουλάχιστον τοκετούς και συμμετείχαν σε ακόμη 20 επιπλέον τοκετούς».

Όσοι φοιτητές/τριες πληρούν τις προϋποθέσεις  α, β & γ   ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΑΜΕΣΑ:

 

  1. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα όπου πραγματοποιήθηκε η Π.Α.
  2. ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- 70%- COVID–   (Υπογεγραμμένη από το φορέα όπου πραγματοποιήθηκε η Π.Α.)
  3. ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – 70% –COVID–  (Υπογεγραμμένη από το φοιτητή) 
  4. ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ  και
  5. ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μετά τον έλεγχο των βιβλίων πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/τριες, θα ενημερωθούν για να καταθέσουν την αίτηση για παρακολούθηση του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ 2020-2021

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 25-02-2020  ΕΩΣ ΤΙΣ 08-03-2020

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) γίνονται στο https://students.uowm.gr/.

Οι δηλώσεις για τις ομάδες των εργαστηρίων που θα επιλέξετε γίνονται στο https://eclass.uowm.gr/

Τα μαθήματα όπως αναγράφονται στο eclass στα οποία θα δείτε τις ομάδες των εργαστηρίων είναι τα εξής:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (MW177)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (MW110)

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ (MW180)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ (MW181)

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα και τα εργαστήρια καθώς και για τις ομάδες των εργαστηρίων που θα επιλέξετε γίνονται στο TEI OnLine https://osrv1.uowm.gr/b1/first.htm

Προσοχή! Αν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα εισόδου στην εφαρμογή TEI-OnLine, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής >=(v.1.4.3 – 26/11/2020), γιατί οι προηγούμενες ΔΕΝ λειτουργούν.  https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm
Αν πάλι δεν μπορείτε να “μπείτε” στην εφαρμογή, θα πηγαίνετε στην “αρχική σελίδα του ΠΔΜ” https://www.uowm.gr/“πάνω δεξιά”“Ιδρυματικός Λογαριασμός”, για να διαβάσετε τις οδηγίες για το πώς θα ελέγξετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Οι φοιτητές μεγαλύτερου εξαμήνου που έχουν κοπεί στην επίδοση του μαθήματος για να έχουν το δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις στο μάθημα – στην εξεταστική του Ιουνίου –   πρέπει να το δηλώσουν οπωσδήποτε

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα βγει ανακοίνωση για εσάς σχετικά με τις δηλώσεις των μαθημάτων.

Υποτροφίες Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές; το ακαδ. έτος 2021-2022

Ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 19411/Ζ1/19-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες της Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές το ακαδ. έτος 2021-2022

Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 2/08-01-2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα:

Γνωστική περιοχή: Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας

Προθεσμία υποβολής: 22-02-2021 έως 08-03-2021

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr τα εξής:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.
  3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.).

Καθώς επίσης και τα παρακάτω:

Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)

Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος

Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)

Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Σεραφείμ Σαββίδης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Από τη Γραμματεία ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να ξεκινήσουν την πτυχιακή τους εργασία, να καταθέσουν στο τμήμα στο emailmw@uowm.gr,  το έντυπο ανάθεσης πτυχιακής συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία και  υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Για το έντυπο πατήστε εδώ.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 534/10-02-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από   την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Το  αρχείο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο   https://share.uowm.gr/download/616327532199e0b65157347f42af86468923.html

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής ανακοινώνεται, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  έως την 22 Φεβρουαρίου 2021