Ακαδημαϊκή συνεργασία του τμήματος Μαιευτικής με το Ηλιτόμηνον στα πλαίσια της διδασκαλίας του Μαθήματος ΜΕΝΝ

Στα πλαίσια ενδυνάμωσης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας του μαθήματος Μαιευτική Φροντίδα Νεογνών είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε διαδικτυακά την κ.Lela Vavouraki Πρόεδρο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ηλιτόμηνον με μια άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη στα πρότυπα αναπτυξιακής φροντίδας των νεογνών. Το Ηλιτόμηνον  ανήκει  και δρα στο δίκτυο οργανώσεων γονέων από όλη την Ευρώπη που δρουν συντονισμένα με το EFCNI, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών και διεκδικούν από την Ε.Ε. τη θέσπιση ενιαίων εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών με τις οποίες να διασφαλίζεται η παροχή κατάλληλης φροντίδας σε όλες τις εγκύους, τα νεογνά και τα πρόωρα. Συμφωνήσαμε να οργανώσουμε από κοινού εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις  στο Τμήμα Μαιευτικής της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την εκπαίδευση των  φοιτητών μας στα  αναπτυξιακά πρότυπα φροντίδας των νεογνών!! Όλοι μαζί μπορούμε !!