Εργαστήριο Εφαρμογές Πληροφορικής & Τεχνολογίας στην Μαιευτική – Γυναικολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σύνδεση της πληροφορικής και της τεχνολογίας με την νοσοκομειακή πράξη και την ανάγκη χρήσης τους στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Επίσης να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν όλα τα τεχνολογικά μέσα κατά την παρακολούθηση της κύησης και του τοκετού, αλλά και να ερμηνεύουν τα ευρήματα της υπερηχογραφίας

Στο εργαστήριο των υπολογιστών οι φοιτητές θα αποκτήσουν αρχικά βασικές γνώσεις υποδομής και βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή σε πληροφορικά συστήματα υπηρεσιών υγείας με χρήση κατάλληλων λογισμικών. Κατόπιν θα ασκηθούν στην εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων σε τμήματα προγεννητικού ελέγχου και σε εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία.