Πρόγραμμα επιτηρήσεων εαρινού 2020

Πρόγραμμα επιτηρήσεων εαρινού 2020 V1

Αλλαγή ώρας στο μάθημα «Χειρουργικής» και προστέθηκαν ώρες στο μάθημα «Παθολ. Χειρ. Νοσηλευτική».