Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών και επιτηρήσεις του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 24/1/2022 έως Παρασκευή 11/2/2022 (new 17-01-2022)

Με απόφαση της Συγκλήτου του ΠΔΜ θα υπάρχει χρονική απόσταση των 30 λεπτών μεταξύ των μαθήματων στην εξεταστική των χειμερινών εξάμηνων, για αερισμό των αιθουσών. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα της εξεταστικής. Η σειρά των μαθημάτων δεν έχει αλλάξει, με εξαίρεση  το μάθημα της Φαρμακολογίας στην Μ/Γ, το οποίο μεταφέρθηκε στις 8:30 π.μ. της ίδιας ημέρας.  Η καθαρή διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες.  Ο αερισμός των αιθουσών (30 λεπτών) ενσωματώνεται μέσα στο πρόγραμμα εξεταστικής.

 

Π.χ. το μάθημα  (14:00-16:30) η εξέταση θα τελειώσει στις 16:00 .

 

Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 24/1/2022 έως Παρασκευή 11/2/2022

18/01/2022 Προσθήκη του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική

Επιτηρήσεις εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 24/1/2022 έως Παρασκευή 11/2/2022