Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 1/2/2021 έως Παρασκευή 12/2/2021

Πρόγραμμα εξεταστικής θεωριών  του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 1/2/2021 έως Παρασκευή 12/2/2021 v1

Αλλαγή ώρας στο μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ (11:00 π.μ.) (v1)

Αλλαγή ώρας στο μάθημα ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΟΧΕΙΑΣ (8:00 π.μ.) (v1)

Ο τρόπος εξετάσεις δηλώνετε από τον χρωματισμό του μαθήματος.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ZOOM

ECLASS

MOODLE