Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 7/6/2021 έως Τρίτη 29/6/2021

Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Δευτέρα 7/6/2021 έως Τρίτη 29/6/2021

 

Πρόγραμμα επιτηρήσεων της εαρινής εξεταστικής 2021

(Τα μαθήματα του κυρίου Λαφασίδη θα εξεταστούν δια μέσω του Eclass)

Ο τρόπος εξετάσεις δηλώνετε από τον χρωματισμό του μαθήματος

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ZOOM

ECLASS

MOODLE

 

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για Καθηγητές

Κανονισμός εξ αποστάσεως εξετάσεων για Φοιτητές