Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών και επιτηρήσεις του Τμήματος Μαιευτικής από Τρίτη 11/6/2024 έως Παρασκευή 28/6/2024

Πρόγραμμα εαρινής εξεταστικής θεωριών του Τμήματος Μαιευτικής από Τρίτη 11/6/2024 έως Παρασκευή 28/6/2024 update (17/05/2024)

Επιτηρήσεις εξεταστικής

 

17/05/2024: ΑΛΛΑΓΗ Η ΩΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ