Ενημέρωση σχετικά με τις διαγραφές των λιμναζόντων φοιτητών (Ορθή επανάληψη)

Η ορθή επανάληψη αφορά στη διόρθωση της έναρξης διαγραφής για τους φοιτητές των Τμημάτων πενταετούς φοίτησης που έχουν ξεπεράσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η έναρξη διαγραφής αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2029-2030 και όχι με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2028-2029 που σας αναφέραμε στο προηγούμενο ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ