Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών στο Φοιτητολόγιο Universis

Φοιτητολόγιο Universis https://students.uowm.gr

Σας ενημερώνουμε πως η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr είναι ορθή αλλά θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.

Το εγχειρίδιο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://blogs.uowm.gr/universis/files/2024/03/manual_student.pdf

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ