Ανακοίνωση εξεταστικής εργαστηρίων

Κατά την εβδομάδα εξέτασης των εργαστηρίων (31/5/2021 – 4/6/2021) δεν θα πραγματοποιηθούν τα θεωρητικά μαθήματα.