Ανακοίνωση για την διδασκαλία μαθημάτων για το χειμ. Εξάμ. 2020/2021

Από την Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι τα:

1). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ  θα γίνουν ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  και τα

2). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ θα γίνου  ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ  στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ   ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ