Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας,από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού,COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00

Σας επισυνάπτουμε την απόφαση με αιθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236″Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00″ (ΦΕΚ 4756/Β’/9-9-2022),προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

ΦΕΚ 4756/Β’/9-9-2022