ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Γενικές Οδηγίες

Οι δηλώσεις μαθημάτων για χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 γίνονται από την Παρασκευή 30/09/2022 έως και την Παρασκευή 14/09/2022.

Οι φοιτητές οφείλουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να δηλώσουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, είτε αυτά είναι υποχρεωτικά είτε υποχρεωτικά επιλογής είτε προαιρετικά. Τα δηλωθέντα μαθήματα είναι τα μόνα μαθήματα στα οποία δικαιούνται να εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που δήλωσαν και δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα δύο εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου, και αν συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος, δεν θα καταχωρηθεί η βαθμολογία του.

Η δήλωση θεωρείται έγκυρη μόνο όταν οριστικοποιείται. ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη δήλωσή σας στο αρχείο σας, για τον ΕΥΔΟΞΟ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς σε άλλο Τμήμα ή στο πρόγραμμα Erasmus ΠΡΕΠΕΙ πρώτα να τα έχουν δηλώσει στο αντίστοιχο εξάμηνο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής.

 

Οδηγίες για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα και τα εργαστήρια καθώς και για τις ομάδες των εργαστηρίων γίνονται στο TEI OnLine https://osrv1.uowm.gr/b1/first.htm

Προσοχή! Αν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα εισόδου στην εφαρμογή TEIOnLine, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής >=(v.1.4.3 – 26/11/2020), γιατί οι προηγούμενες ΔΕΝ λειτουργούν.  https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm

Αν πάλι δεν μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή, θα πηγαίνετε στην “αρχική σελίδα του ΠΔΜ” https://www.uowm.gr/, “πάνω δεξιά”, “Ιδρυματικός Λογαριασμός”, για να διαβάσετε τις οδηγίες για το πώς θα ελέγξετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας.

Οι φοιτητές που δεν χρωστούν μαθήματα και ξεκινούν την πρακτική τους άσκηση και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κάνουν ΚΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το χειμ. εξ. 2022-2023.

 

Οδηγίες για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Η δήλωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος https://students.uowm.gr/  

Αφού δηλωθεί το εργαστήριο στο students.uowm.gr, στη συνέχεια επιλέγετε την ομάδα των αντίστοιχων εργαστηρίων στο https://eclass.uowm.gr/. Η έναρξη δήλωσης ομάδων εργαστηρίων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

Οδηγίες για τους φοιτητές του Μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που θα πρέπει να δηλωθούν είναι τα κάτωθι:

1)ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

2)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ

3)ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4)ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

5)ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

6)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            

7)ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ Μ/Γ

 

Μπορείτε να δηλώσετε και όλα τα προαιρετικά (Ξένη γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΟΛΑ τα Μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, Εισαγωγή στην πληροφορική (Θ+Ε) και Ψυχολογία Υγείας).

 

Οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που θα πρέπει να δηλωθούν είναι τα κάτωθι:

  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
  3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
  4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
  5. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ
  6. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
  7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

 

Μπορείτε να δηλώσετε και όλα τα προαιρετικά: Ξένη γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,  Πληροφορική Ι (Θ+Ε) και Ψυχολογία Υγείας.