Κληροδότημα Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωση όλων των φοιτητών το από13-05-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και την υπ’ αριθμ. 47816/Ζ1/27-4-2022 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε τα συνημμένα.