Οδηγία για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το υπ’ αριθμ. 73010/Ζ1/14-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε οδηγία σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ