ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε. ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους Άσκηση μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης της Π.Α. όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται)

Πληροφορίες: https://praktiki-espa.uowm.gr/  Emailpraktikiptolemaida@uowm.gr

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων! Στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Ερμιόνη Λαζαρίδου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 

Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας»

Δ/ΝΣΗ: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Τ.Κ. 50200 | Τηλ. 24630.55303

Email praktikiptolemaida@uowm.gr URL https://praktiki-espa.uowm.gr/  | URL  http://atlas.grnet.gr/

 

prosklisi_praktiki_xeimerino_2021-2022