Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.