ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-20211

 Γίνεται γνωστό στους πτυχιούχους άλλων Σχολών που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Μαιευτικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν από 1 – 15 Νοεμβρίου 2020 στη γραμματεία του Τμήματος (Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ 50200 Πτολεμαΐδα),σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου η courier.

Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

1.    Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.

2.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

3.    Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/νη είναι κάτοχος πτυχίου του εξωτερικού, θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

    Οι εξετάσεις στα ορισθέντα 3 μαθήματα, θα γίνουν το πρώτο ή δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

    Σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο τέλος του Νοεμβρίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2020-2021