Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση για αναγνώριση μαθήματων από κατατακτήριες

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για διαχείριση προσωπικών δεδομένων

 

Γραμματεία του Τμήματος Μαιευτικής

Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς

ΕΙΣ – ΚΠ – 3799 – 202.._

Latvian state scholarship 2020

Προωθείται για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων, ανακοίνωση, που περιήλθε στην υπηρεσία μας από  την Πρεσβεία της Λετονίας στην Ελλάδα, αναφορικά με τη  χορήγηση υποτροφιών για σπουδές ή έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Λετονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί  καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 01.04.2020 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

ΕΙΣ – ΚΠ – 11365 – 2020 -Latvian state scholarship

Έγγραφο Latvian_state_schoolarships_2020-1

29ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σκοπός του 29ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» είναι η ανάπτυξη διαλόγου, η επιστημονική ανάλυση καίριων ζητημάτων, καθώς και μία γενική αλλά και σε βάθος συζήτηση σε θέματα αξιολόγησης της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς και όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των μορφών της, όπως η γενική εκπαίδευση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση και η ειδική εκπαίδευση, των αναλυτικών προγραμμάτων, κυρίως όμως του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού 15 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του. Παράλληλα, να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, καθώς και οι προοπτικές και το μέλλον της.

Στόχος του συνεδρίου είναι να καταγραφούν τα χρονίζοντα προβλήματα της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και να διατυπωθούν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και συνακόλουθα την αναβάθμιση της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, την ανασυγκρότησή της και την αυτονόμησή της για ένα νέο όραμα, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό όσο και σε επίπεδο διαδικασιών, όπως απαιτείται από τις σύγχρονες και μελλοντικές συνθήκες.

Πρόθεσή μας είναι να δοθεί το έναυσμα στους εισηγητές για παρουσίαση και έκφραση της επικρατούσας κατάστασης μέσα από προσωπικές μελέτες περίπτωσης και ευρύτερες έρευνες, αλλά και να αναδυθούν προτάσεις για τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την ανάδειξη των πτυχών του εκπαιδευτικού έργου στην ολότητά του.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου οράματος για την εκπαίδευση που θα αποτελέσει αφετηρία για την τρίτη εκατονταετία μετά την απελευθέρωσή μας.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ipode.gr/2o_music/

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

Παράταση δηλώσεις και παραλαβής συγγραμμάτων

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την «Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020», ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την «Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020».

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.