Πρόγραμμα Υποτροφιών DUO KOREA 2021

Για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 38590/Ζ1/05-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών DUOKorea 2021.

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://share.uowm.gr/download/415390a47868b38f6fc0f4514ba458b5ac96.html.