Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 454/05-02-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 9) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Το συνημμένο αρχείο θα το βρείτε στο ακόλουθο link https://share.uowm.gr/download/92809fda1b7a5b42c6c6b0d2b9a5a81ecd88.html.