9ο Μετεκπαιδευτικό απογευματινό μάθημα Μαιευτικής

Τo Tμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετά από τα οκτώ επιτυχημένα Μετεκπαιδευτικά ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα, στη Νεογνολογία και σε θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, έχει την τιμή να υποδεχτεί στο τελευταίο μάθημα τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Μαιευτικής του ΠΔΜ, Γεώργιο Πάκο και Αθανάσιο Μητάκο, στο μετεκπαιδευτικό μάθημα με τίτλο “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Τετάρτη 05/06/24 18:00-19:00

Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Τμήματος Μαιευτικής, απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, Μαίες-ες, Νοσηλεύτριες-ες, Νεογνολόγους, Παιδιάτρους, ειδικευόμενους Παιδιατρικής, εξειδικευόμενους Νεογνολογίας, φοιτητές Ιατρικής που ενδιαφέρονται να διατηρούν επικαιροποιημένη τη γνώση τους στο αντικείμενο αυτό.
Οι ομιλητές είναι επιστήμονες με εμπειρία στη Νεογνολογία ή σε ειδικότητες με γνωστικά αντικείμενα που στηρίζουν τον Επαγγελματία Υγείας στην καθημερινή κλινική του πρακτική
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/my/uowm.mw3
Σας περιμένουμε!
Οργανωτική Επιμέλεια

Μαρία Τζητηρίδου

Παιδίατρος-Νεογνολόγος

Επίκουρη καθηγήτρια

Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 Ειρήνη Οροβού

Μαία

Επίκουρη καθηγήτρια

Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 Παρασκευή Κλάζογλου

Ακαδημαϊκή υπότροφος

Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Σαββίδης

Υπ. Διδάκτωρ

Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας